Polityka prywatności

Polityka prywatności

FUN ACTIVE

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUN ACTIVE Marcin Siewierski z siedzibą w Kazuniu Polskim przy ul. Trakt 39, reprezentowaną przez Marcina Siewierskiego.

Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Można skontaktować się mailowo biuro@funactive.pl bądź w formie tradycyjnej na adres korespondencyjny: ul. Trakt 39; 05-152 Kazuń Polski.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas działalnością, obejmującą szkołę pływania, wyjazdy, zajęcia i eventy sportowo-rekreacyjne.

W jakim celu przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wykonania naszych
usług. Jeśli się Pani/Pan zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:
– umożliwienia kontaktu z Panią/Panem, informując o statusie załatwianej sprawy
– udziału Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka w zajęciach z nauki i doskonalenia pływania
– udziału Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka w wyjazdach o charakterze sportowo-
rekreacyjnym (obozy, zielone szkoły, wycieczki)
– udziału Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka w eventach sportowo-rekreacyjnych (pikniki,
urodziny)
– sprzedaży produktu w sklepie internetowym
– przygotowania oferty
– wysyłania komunikatów dotyczących oferty firmy
– promocyjnym (zamieszczanie zdjęć i filmików z naszych zajęć, wyjazdów, eventów)

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres
korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych w formularzach służących do
zgłoszeń uczestnictwa w organizowanych przez nas zajęciach, wyjazdach, eventach.
Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będzie Pani/Pan lub Pani/Pana dziecko wziąć udziału w zajęciach, wyjeździe, evencie.
Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan prawa w zakresie przetwarzanych danych?

Zapewniamy:
– sprostowanie danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
– ograniczenie przetwarzania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe, na czas pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych. 

Jeśli uzna Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem może Pani/Pan wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi:
– doręczania korespondencji, przesyłek
– ubezpieczeń
– hotelarskie, czarterowe

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe i czy są one zabezpieczone?

Przekazane dane osobowe będą starannie zabezpieczone i przechowywane przez cały czas naszej współpracy z zachowaniem tajemnicy, zgodnie z przepisami prawa.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).